En implementering som säkerställer resultat

Silverstund levereras med färdiga schabloner, checklistor och mallar för smidig och resurseffektiv
implementering.
Definera ambition
och omfattning
Engagera och sätt mål

Ta i Bruk
Följ upp och justera
Implementeringen säkerställer att Silverstund förankras i omsorgskonceptet och brukarna drar nytta av de hälsofrämjande aktiviteterna.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram