Information till media

Silverstund är en metod för äldreomsorgens aktiviteter och uppföljning. Silverstund stöder en socialt aktiv vardag i vården med dagligen nya förslag till samtalsämnen med bilder, ljudprogram samt lekar och spel. Sentinas metod grundar sig i tanken om det levda livet som en resurs, och i att man kan utnyttja den resursen för att stöda det fysiska, psykiska och sociala välmåendet.

Verkan har konstaterats i teori i många forskningssamarbeten samt i praktiken i de över 200 vårdgemenskaper som använder Sentinas metod i Sverige och i Finland.

Nedan är Sentinas och Silverstunds logotyper. Om ni behöver logotypen i en annan storlek eller färg, vänligen kontakta oss.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram