Sentina Oy Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Sentina Oy pitää tietosuojaa erittäin tärkeänä, ja haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä henkilötietojesi käsittelystä. Sen vuoksi olemme määritelleet toimintatavat, joiden mukaisesti henkilötietojasi käsitellään ja suojataan.

1. Rekisterinpitäjä

Sentina Oy
Patruunantie 21
05200 Rajamäki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sentina Oy
Eija Lämsä
044 7949920
eija.lamsa@sentina.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteriä pidetään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ja henkilötietoja käsitellään sopimuksen, suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

- asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
- palvelujen tuottaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
- liiketoiminnan kehittäminen
- markkinointi ja mainonta

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- Yhteystiedot; nimi, asiakkaan toimipaikan osoite, sähköposti ja puhelinnumero
- Asiakkaiden sopimusten yksityiskohdat

5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@sentina.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamaltaan organisaatiolta. Lisäksi niitä saadaan, kun rekisteröity käyttää tiettyjä rekisterinpitäjän palveluja, kuten verkkopalvelut, asiakaspostilistat sekä verkkolomakkeet.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sentina Oy:n ulkopuolelle.

Emme koskaan välitä, myy tai vaihda tietojasi markkinointitarkoituksiin kolmannelle ulkopuoliselle osapuolelle. Kolmannelle osapuolelle välitettäviä tietoja käytetään ainoastaan palveluidemme tarjoamiseksi sinulle.

8. Käsittelyn kesto
- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
- Asiakasposti- ja markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme asiakas- ja markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät


Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, kuten tilitoimistolle tai IT-tuelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram